Фінанси, банківська справа та страхування

 

Галузь знань – 030508 Фінанси і кредит

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3роки

Сфера професійної діяльності:

 • Брокер та дилер цінних паперів;
 • Страховий агент;
 • Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • Кредитний інспектор;
 • Інспектор обмінного пункту;
 • Бухгалтер;
 • Касир – експерт;
 • Інспектор – ревізор;
 • Інспектор митний;
 • Інспектор цін.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Сумському національному аграрному університеті;
 • Харківському державному університеті харчування та торгівлі;
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту ь. Київ
 • Чернігівський державний інститут економіки і управління;
 • Київський економіко-технологічний університет транспорту.

Спеціальність відкрита  в 2000 році.

На спеціальності навчається  37 студентів.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 25 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Філософія та релігієзнавство, Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Правознавство, Історія України, Соціологія, Українська мова (за професійним спрямуванням), Культурологія, Фізичне виховання;

 Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки: Політична економія, Вища математика, Інформатика і комп’ютерна техніка, Економіка підприємства, Фінанси підприємства, Бухгалтерський облік, Статистика, Екологія, Безпека життєдіяльності;

 Цикл професійної та практичної підготовки: Банківські операції, Фінанси, Гроші та кредит, Бюджетна система, Казначейська справа, Податкова система, Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках , Страхові послуги, Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах, Регіональна економіка, Охорона праці;

 Практичне навчання: Навчальні практики зі спец дисциплін, Виробнича практика на підприємствах міста та району, Передвипускна практика на виробництві.

 Державна атестація: комплексний екзамен зі спеціальності.

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top