Автомобільний транспорт

lab 9  

Спеціальність  5.07010602 

«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Галузь знань  0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Кваліфікація:  3115 «Механік»

Термін навчання – 4роки

Сфера професійної діяльності:

 • Механік автомобільної колони( гаража),
 • механік з ремонту транспорту,
 • механік виробництва,
 • технік-конструктор,
 • технік-технолог,
 • технік з підготовки виробництва,
 • майстер виробничого навчання водінню.

Випускники можуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації на 2-3 курсах:

 • Сумському державному університеті;
 • Харківський політехнічний інститут;
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Спеціальність відкрита  в 2012 році.

Ліцензійний обсяг прийому на 1 курс - 30 чол.

Зміст підготовки фахівця

 Цикл гуманітарної  підготовки: Історія України, Українська мова(за професійним спрямуванням), Культурологія, Основи філософських знань(філософія, релігієзнавство), Економічна теорія, Основи правознавства, Соціологія, Іноземна мова(за професійним спрямуванням), Фізичне виховання.

 Цикл математичної, природничо-наукової підготовки: Фізика, Екологія, Креслення, Технічна механіка, Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, Електротехніка та електроніка, Обчислювальна техніка, Вища математика, Економіка підприємства

 Цикл професійної та практичної підготовки: Автомобілі, Охорона праці, Безпека життєдіяльності, Електрообладнання автомобілів, Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство, Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливо-енергетичних ресурсів, Технічна експлуатація автомобілів, Основи технології ремонту, Автомобільні перевезення, Правила безпеки дорожнього руху, Організація та планування підприємств.

 Вибіркові навчальні дисципліни: Особливості будови та ТО сучасних автомобілів, Особливості будови та ТО електрообладнання сучасних автомобілів, Діагностика технічного стану та ТО легкових автомобілів, Теорія та конструкція автомобілів, Автомобільні двигуни.

 Практичне навчання: Слюсарна практика, Механічна практика, Демонтажно-монтажна практика, Навальна практика на АТП, СТОА, Технологічна практика, Переддипломна практика.

 Державна атестація: захист дипломного проекту.

Контактні дані

Україна, Сумська область, місто Конотоп, вул. М.Немолота, 12

 • Факс: 8 (05447) 2-62-52
 • Директор: 2-34-30
 • Приймальна комісія: 098-42-46-275
 • Поштовий індекс: 41600
 • E-mail: knkipt@sm.ukrtel.net
Top